Budowa szaf sterowniczych - normy

Posted by     lis 21, 2019     Home    0 Komentarze
Budowa szaf sterowniczych - normy

Dla zachowania optymalnego bezpieczeństwa użytkowania, budowa szaf sterowniczych musi uwzględniać normy prawne określone przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej. Przestrzeganie tych norm pozwala przygotowywać szafy zapewniające odpowiedni stopień ochrony oraz właściwą pracę instalacji. Sprawdź, z jakimi normami muszą być zgodne szafy sterownicze.

Budowa szaf sterowniczych a normy prawne

Budowa szaf sterowniczych jest regulowana przez następujące normy:

  • PN-EN 60297-3-100:2009 – „Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych. Wymiary konstrukcji mechanicznych szeregu 482,6 mm (19 cali). Część 3-100: Podstawowe wymiary paneli czołowych, kaset, podstaw montażowych, stojaków i szaf”,
  • PN-EN 60529:2003 – „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),
  • PN-EN 62208:2011 – „Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”.

Konstrukcja szaf sterowniczych a dyrektywy

Budowa szaf sterowniczych - normy

Warto wiedzieć, że budowa szaf sterowniczych nie została określona wyłącznie przez normy. Wymagania odnośnie ich konstrukcji znajdują się także w następujących dyrektywach:

    1. 1. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE - szafa sterownicza musi zostać złożona zgodnie z zasadami ergonomii, przy wykorzystaniu trwałych materiałów, przystosowanych do udźwigu dużych obciążeń i tak, aby umożliwiała łatwe użytkowanie oraz utrzymanie. Budowa szaf sterowniczych zgodnych z normami musi także uwzględniać odpowiednie rozmieszczenie, połączenie oraz widoczność elementów sterowniczych, które należy zakryć w sposób zapewniający ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych. Każda szafa musi zostać skonstruowana z bezpiecznych i niezawodnych elementów, w taki sposób, by ograniczyć ryzyko wystąpienia pożaru, wybuchu czy generowania nadmiernego hałasu. Gotowa szafa musi zawierać niezbędne informacje, ostrzeżenia i oznakowania m.in. symbolem CE i numerem seryjnym.

 

    1. 2. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU - należy w taki sposób skonstruować szafę sterowniczą, aby nie wytwarzała zaburzeń elektromagnetycznych, wpływających na działanie sprzętów radiowych czy telekomunikacyjnych. Gotowa szafa sterownicza musi być odporna na wpływ fal elektromagnetycznych, a konstruktor zobowiązany jest m.in. dokonać oceny kompatybilności elektromagnetycznej oraz sporządzić dokumentację techniczną.

 

  1. 3. Dyrektywa niskonapięciowa sprzętu elektrycznego 2014/35/EU - budowa szafy sterowniczej zgodnej z normami musi zapewniać możliwość bezpiecznego montażu oraz użytkowania jej zgodnie z przeznaczeniem. Na szafie muszą zostać zamieszczone informacje odnośnie bezpiecznego korzystania, a także dołączone muszą zostać środki ochrony na wypadek zagrożeń spowodowanych przez obudowę oraz powstałych w wyniku działania na szafę czynników zewnętrznych.

Dla uzyskania pełnej wiedzy na temat budowy szaf sterowniczych zachęcamy do dokładnego zapoznania się z wymienionymi normami i dyrektywami.

Wybierając szafę sterowniczą, warto zdecydować się na obudowę posiadającą odpowiednie oznakowanie, potwierdzające zgodność z wymaganymi normami. Tylko wtedy możemy być pewni optymalnego bezpieczeństwa rozwiązania i uniknąć zagrożenia życia czy środowiska pracy.

Komentarze

Zaloguj się lub zarejestruj aby dodawać komentarze